ysselsteyn, zaterdag 18 November 2017

Nieuws
Actueel
Archief

Het Dorp
Bezoek Ysselsteyn
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Dorpsraad/Dorpsforum
Gebiedspanel
TIPS »
Facebook
Wat is er te doen?
Dorpsraad/Dorpsforum
Twitter


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Nieuws > Actueel << Terug naar vorige pagina

Actueel

Overlast melden?

Losliggende stoeptegel? Kapot speeltoestel? Zwerfvuil? Omgewaaide boom? Water(overlast)? Wegen/verkeer? etc..
Meld het bij de gemeente. Dit kan eenvoudig via het meldformulier op de website www.venray.nl
Meer

Lei Potten krijgt Silveren Swaentje uitgereikt

Lei Potten heeft zaterdag 28 oktober tijdens een besloten bijeenkomst in de Smelehof te Ysselsteyn het Silveren Swaentje uitgereikt gekregen.
Lei krijgt deze periodieke aanmoedigings- en waarderingsprijs voor zijn inzet voor en het verbreiden van Ysselsteyns en Venrays cultureel en historisch erfgoed. Het bestuur van het Silveren Swaentje hoopt dat Lei zich hiervoor nog vele jaren kan en wil inzetten.
Meer

Aldvenrodsen ieerepries vur Henk Deters

Op 22 oktober heeft het Veldeke Venroj de Aldvenrodse ieërepries uitgereikt aan Henk Deters voor zijn enorme verdienste voor het uitdragen van de venrodse taal.
Henk, geboren in Ysselsteyn op 27 februari 1965. Als telg van een muzikale familie ging Henk op jonge leeftijd al bij de fanfare. Hier liggen dan ook zijn muzikale roots. Zijn acteertalent werd ontdekt op de schoolverlatingsavond van de lagere school met een bandparodie van André van Duin.
In de jaren ’80 werd Henk lid van toneelvereniging Crescendo. Hier leerde hij Henk Stevens kennen en een mooie toneelvriendschap was geboren. Naast de vele stukken die voor Crescendo gespeeld werden hebben Henk en Henk het podium samen op vele manieren gedeeld. Zo heeft Ysselsteyn tijdens de bonte avonden vaak genoten van de typetjes Gerrit en Ties. In dezelfde tijd werd het cabaretgroepje “Gruunvoer” geboren. Samen met broer Ger en neef Pieter Deters waren ze graag geziene artiesten op de bonte avonden in de regio.
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Ysselsteyn vond Henk een grote uitdaging in het mede tot stand brengen van de revue “Van wat er hier gebeurde”. Hij schreef nagenoeg alle liedjes voor deze voorstelling, waaronder “De Piël is moj” en “Wej staeke turf….”.
De samenwerking met de muzikanten tijdens dit project heeft toen geleid tot de soul-band “Going La Paz”, waarbij Henk 11 jaar lang, als leadzanger optrad.
In 1997 speelde Henk als acteur mee in de eerste theater-tour van Rowwen Hèze genaamd: “Rowwen Hèze giet vremd”. Tijdens deze productie werd vooral zijn interesse gewekt in het regisseren. Echter het zelf spelen en creëren bleef vooralsnog aantrekkelijker. In 2001 vormde Henk samen met Henk Stevens de rode draad in een van de eerste voorstellingen onder de paraplu van de commissie Klatergold. Twee jaar later voor de editie “Ovverlaeve” schreef Henk o.a. het titel-lied en het lied “Ien mien gedachte”.
Hierna ging Henk zich meer richten op regie-werk. Hij volgde een oriëntatie-cursus regie en leverde in 2005 als regisseur in Ysselsteyn zijn eerste komedie af getiteld: “Pension Bidon”. In 2010 ging een droom van Henk in vervulling met de voorstelling: “Riestepap mit Proeme”. Een voorstelling waarin hij verteld over zijn jeugdjaren. Alle teksten en liedjes uit deze voorstelling zijn van de hand van Henk afkomstig. Drie keer een uitverkochte schouwburg was het resultaat. Dit succes gaf Henk zo’n boost dat hij in 2011 besloot om voor een deel op zzp-basis aan de slag te gaan onder de naam HenkAmuseert. Sinds die tijd is Henk op vele fronten actief. Hij schrijft in opdracht liedjes en luistert menig feestje, particulier of bedrijfsmatig op.
Zo verzorgt hij voor Stichting Erato al jaren muzikale contacten in zorghuizen. Met Het Muzikaal Verteltheater maakte hij samen met Frans van de Pas verschillende voorstellingen waaronder “Het geheim van de Willibrordusput”, “Paniek in het paleis” en “100 jaar Pioniers”.
In opdracht van het orkest Flavour schreef en regisseerde Henk in 2014 de musical “Achter un Roojse deur”. En in 2015 regisseerde hij de succesvolle musical “Zonnestraole van Geluk”, welke in november van dit jaar wegens succes in de schouwbug van Venray in reprise gaat.
In 2013 is Henk ook begonnen met het organiseren van concerten in zijn eigen tuin. Onder de naam “Naozommere” brengt hij met zijn band een avondvullend programma met allemaal eigen werk. Liedjes, gedichten en teksten zoals nagenoeg altijd in Venrays dialect. De laatste editie Naozommere is geweest in 2016 en de plannen voor de volgende editie zijn volop in de maak.

Meer

Uitvoering Heidsche Peel van start

Tijdens een goed bezochte inloopavond kregen de bezoekers uitleg over het project en antwoorden op diverse vragen.
Uitvoering Heidsche Peel:
De uitvoering van het natuurgebied Heidsche Peel, nabij de Zeilbergseweg, is gepland in het najaar van 2017. De Heidsche Peel maakt deel uit van het Programma Maasgaard, waarvan de Provincie Limburg de formele opdrachtgever is.
Met de gemeente Horst aan de Maas, Waterschap Limburg, Staatsbosbeheer en de Provincie Limburg is een uitvoeringplan opgesteld. Het uitvoeringplan is verwerkt in een bestek.
De aanbestedingsprocedure is in september van dit jaar afgerond en de geplande werkzaamheden heeft de noodzakelijk vergunningsprocedures doorlopen.
Hierdoor is het mogelijk om eind oktober tot uitvoering over te gaan.
In het bestek zijn de volgende werkzaamheden opgenomen:
• Circa 25 ha maaiveldverlaging op percelen ten behoeve van natuurtechnische ontwikkeling;
• Dempen, verondiepen en omleiden watergangen ten behoeve van vernatting en stopzetten aanvoer gebiedsvreemd water;
• Verwijderen en plaatsen stuwen;
• Ophogen bestaande landbouwgronden ter voorkoming natschade en landbouwkundige structuurverbetering;
• Munitieonderzoek;
Meer

Overig nieuws...

Wensbus Ysselsteyn rijdt!
Verslag evaluatie kop van het Lovinckplein
Evaluatie werkgroep Lovinckplein
Presentatie werkgroep schone lucht
Concentratie endotoxinen
Concentratie fijnstof
Geurhinder
DOP Ysselsteyn goedgekeurd door Forum.
Jaarplan 2017 en jaarverslag 2016 DB Dorpsraad


Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing