ysselsteyn, dinsdag 11 December 2018

Nieuws
Actueel
Archief

Het Dorp
Bezoek Ysselsteyn
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Dorpsraad/Dorpsforum
Gebiedspanel
TIPS »
Facebook
Wat is er te doen?
Dorpsraad/Dorpsforum
Twitter


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Nieuws > Actueel << Terug naar vorige pagina

Actueel

Uitvoering Heidsche Peel van start
Uitgegeven: 12-10-2017

Tijdens een goed bezochte inloopavond kregen de bezoekers uitleg over het project en antwoorden op diverse vragen.
Uitvoering Heidsche Peel:
De uitvoering van het natuurgebied Heidsche Peel, nabij de Zeilbergseweg, is gepland in het najaar van 2017. De Heidsche Peel maakt deel uit van het Programma Maasgaard, waarvan de Provincie Limburg de formele opdrachtgever is.
Met de gemeente Horst aan de Maas, Waterschap Limburg, Staatsbosbeheer en de Provincie Limburg is een uitvoeringplan opgesteld. Het uitvoeringplan is verwerkt in een bestek.
De aanbestedingsprocedure is in september van dit jaar afgerond en de geplande werkzaamheden heeft de noodzakelijk vergunningsprocedures doorlopen.
Hierdoor is het mogelijk om eind oktober tot uitvoering over te gaan.
In het bestek zijn de volgende werkzaamheden opgenomen:
Circa 25 ha maaiveldverlaging op percelen ten behoeve van natuurtechnische ontwikkeling;
Dempen, verondiepen en omleiden watergangen ten behoeve van vernatting en stopzetten aanvoer gebiedsvreemd water;
Verwijderen en plaatsen stuwen;
Ophogen bestaande landbouwgronden ter voorkoming natschade en landbouwkundige structuurverbetering;
Munitieonderzoek;

Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing