castenray, donderdag 18 April 2019

Nieuws
Actueel
Archief
De Schans
Bundeling collectes

Het Dorp
Bezoek Castenray
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Dorpsraad
Gebiedspanel
TIPS »
Dorpsomgevingsprogramma Castenray
Wat is er te doen
Het Dorp


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Nieuws > Bundeling collectes << Terug naar vorige pagina
Week van de Goede Doelen
De Week van de Goede Doelen vindt in 2014 in onze gemeente plaats in week 17 (21 t/m 26 april).

De volgende16 fondsen/acties nemen in Castenray deel. Erachter staat de verantwoordelijke vereniging met de contactpersoon.

 
● Nederlands Long Fonds                            -   KBO: Mia Marcellis                                

● Vastenactie Kerk                                       -   Kerkbestuur: Henk Classens

● Stichting Peuterspeelzaal Castenray          -   Stichting Peuterspeelzaal: Ellen Geerts   

● Nationaal Fonds Kinderhulp                     -   Vrouwenvereniging: Ine Theeuwen

● Het Nederlandse Rode Kruis                    -   Oudervereniging Basisschool: Melanie Vroemen

● Prinses Beatrix Fonds                                -   Ruiterclub De Eendracht: Truus Cox

● Fonds Verstandelijk Gehandicapten         -   Dameskoor: Tilly Versteegen       

● Sinterklaasactie Castenray                         -   Oudervereniging Basisschool: Melanie Vroemen

● Kerstactie Castenray                                  -   Vrouwenvereniging: Ine Theeuwen                    

● Prins Bernard Cultuurfonds                       -   Fanfare Dorpsklank: Eric Thielen

● KWF Kankerbestrijding                            -   Carnavalsvereniging: Maikel Wismans    

● Nederlandse Hartstichting                         -   Kerkelijk Zangkoor: Jac Vennekens

● Reuma Fonds                                             -   SVOC ’01: Karin Jacobs

● Stichting Alzheimer Nederland                 -   Nel Kuijpers                                             

● Nierstichting                                              -   Nel Kuijpers

● Zonnebloem                                               -   Zonnebloem Oicastrum Marly Wismans

 Er zijn ook dit jaar weer 14 ophaalroutes met elk ongeveer 20 adressen.

Vorig jaar brachten we met zijn allen het prachtige bedrag van € 3677,20 bij elkaar. Na aftrek van de kosten voor enveloppen en kopieerwerk bleef er € 3631,07 over voor de diverse fondsen.

Uiteraard hopen we dat ook dit jaar weer royaal gegeven wordt. Alle fondsen verdienen namelijk onze ruimhartige steun!

Vastenactie: In 2014 gaat de opbrengst naar het project Dar-ul-Sukun (Huis van Geluk) in Pakistan. Dit tehuis voor gehandicapte kinderen werd in 1969 gesticht door zuster Truus Lemmens uit Oostrum.
Reumafonds: Het Reumafonds ontplooit en financiert activiteiten om reuma te bestrijden. Voor mensen met reuma wil het fonds de zorg verbeteren.

Stichting Alzheimer Nederland: Naar schatting lijdt 60 tot 70 % van de dementerenden aan de ziekte van Alzheimer. Zenuwcellen in de hersenen haperen. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies misgaat.

Peuterspeelzaal ’t Stekske: De opbrengst gaat in zijn geheel naar de Peuterspeelzaal in Castenray.

Nederlandse Hartstichting: De Stichting probeert door onderzoek hart- en vaatziekten te genezen en te voorkomen.

Fonds Verstandelijk Gehandicapten: De opbrengst is voor activiteiten en projecten voor mensen met een verstandelijke handicap. De helft is voor de regio waar het geld is opgehaald.

Nationaal Fonds Kinderhulp: Het fonds helpt kinderen die zich in een bijzondere, moeilijke thuissituatie bevinden en geeft hen gewoon een beetje geluk.

Nierstichting: De opbrengst is voor behandeling en preventie van nierziekten.

Longfonds: Het Longfonds (voorheen Astma Fonds) strijdt voor mensen met een longziekte en wil onder meer gezonde longen gezond houden.

Prinses Beatrix Fonds: Bestrijding van spierziekten, polio, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, MS en spasticiteit.

Prins Bernard Cultuurfonds: Het fonds steunt projecten en instellingen op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland. De Castenrayse fanfare en de heemkundestichting hebben al meerdere keren een financiële ondersteuning gekregen.

Kerstactie: De opbrengst is voor zieke inwoners van Castenray en voor hen die 80 jaar of ouder zijn.Zij krijgen voor de Kerstdagen een fruitschaal aangeboden.

Het Nederlandse Rode Kruis: Het Rode Kruis is een humanitaire organisatie die internationaal mensen in nood helpt zonder te kijken naar ras, geloof of politieke overtuiging.

De Zonnebloem: De Zonnebloem zorgt voor betekenisvolle ontmoetingen tussen vrijwilligers en mensen met een fysieke beperking door ziekte of handicap.

KWF Kankerbestrijding: KWF Kankerbestrijding strijdt voor minder kanker, meer kans op genezing en betere kwaliteit van leven voor mensen met kanker en hun naasten.

Sinterklaasactie: De opbrengst is bedoeld om de leerlingen van de basisschool een fijn Sinterklaasfeest te bezorgen.
 

Comité Bundeling Collectes Castenray: Jan Strijbos, voorzitter tel. 0478-571677
                                                                     jan.strijbos@ziggo.nl
Diny Classens tel. 571427
Nel Kuijpers tel. 571725
Jac Vennekens tel. 571308
Toezichthouders namens de verenigingen: Erik Jacobs tel.: 571477
Huub Strijbos tel.: 571722.

Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing