Tarieven diensten


Bestuur
Overige contactpersonen
Kerkdiensten
Info


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Tarieven diensten << Terug naar vorige pagina
Tarieven diensten
De tarieven voor de verschillende kerkdiensten, zoals die door het bisdom worden geadviseerd, zijn m.i.v. 2014 door het kerkbestuur als volgt vastgesteld: blijven geldig ook in 2018
 
Soort dienstverlening:                                                                       Tarief:
 
Gewone H. Mis                                                                                  €      25,00
Huwelijksdienst                                                                                  €    400,00 *)
Huwelijksjubileum                                                                              €   250,00 *)
Avondwake + uitvaartdienst                                                               €   400,00 *)
Avondwake                                                                                        €    250,00 *)
Uitvaartdienst                                                                                     €   400,00 *)
Uitvaart + begeleiding priester crematorium                                      €   450,00 *)
Begeleiding crematorium zonder voorafgaande kerkdienst               €   400,00 *)
 
Bijdrage koor/dirigent/organist                                                           €    60,00 **)
Bijdrage bloemversiering                                                                   €     60,00
 
Grafrechten(20 jaar):
Kindergraf                                                                                          €    137,50
Enkel graf                                                                                           €    275,--
Dubbel graf                                                                                        €    550,00
Nis urnenmuur(1 of 2 urnen)                                                             €    550,00
 
Stichting H. Mis:
Voor de duur van 5 jaar                                                                     €    125,00
Voor de duur van 10 jaar                                                                   €    250,00
Voor de duur van 20 jaar                                                                   €    500,00
 
Op de tarieven met *) wordt de kerkbijdrage van het lopende jaar en de drie voorafgaande jaren in mindering gebracht met een maximum van het geldende tarief.
**) Dit tarief is van toepassing op alle optredens van dames- en/of herenkoor in extra diensten
     en optredens buiten de kerk.
 
Bankrekeningnummer: 13.87.91.023 t.n.v. R.K. Parochie van de H. Matthias.
                                            IBAN - NL50RABO0138791023  /  BIC - RABONL2U
 

Naar boven    Print deze pagina     
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing