castenray, woensdag 20 Maart 2019

Dorpsraad
ANBI
Samenstelling
Vergaderdata
Notulen actueel
Notulen archief
Agenda
Projecten
Actuele informatie
DOP Castenray
DRO Venray

Het Dorp
Bezoek Castenray
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Nieuws
Gebiedspanel
TIPS »
Dorpsomgevingsprogramma Castenray
Wat is er te doen
Het Dorp


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Dorpsraad > ANBI << Terug naar vorige pagina
ANBI

de Stichting Dorpsraad Castenray staat geregistreerd als ANBI;
 "Algemeen Nut Beogende Instelling".

RSIN; 804326885

 

Beleidsplan Stg.Dorpsraad Castenray

Doelstelling;

Het doel van de DR is om de leefbaarheid in het dorp te vergroten.

Werkzaamheden;

De DR heeft iedere 1e woensdag van de maand een
openbare vergadering, hier zijn alle inwoners welkom en kunnen hier hun wensen,
vragen of klachten voorleggen.

Jaarlijks organiseren wij een verenigingenoverleg waarbij
alle vrijwilligers van de lokale verenigingen en stichtingen met elkaar
overleggen waar ze zoal tegenaan lopen en graag veranderingen zouden zien.

We werken met verschillende commissies voor jeugdbeleid, kermis, feestverlichting, bouwplannen, dorpskrant, wandelroutes, website, beheer zoutbak, rondgang met gemeente, bezoeken nieuwe bewoners.

Wijze van fondsenwerving;

Jaarlijks doen wij een beroep op de gemeente Venray en de Rabobank, indien er zich andere mogelijkheden voordoen proberen we hier ook gebruik van te maken.Incidentele giften van particulieren zijn ook mogelijk.

Beheer van fondsen en vermogen;

Het geld van de DR staat op een betaal- en een spaarrekening welke beheerd wordt door de penningmeester en onder controle staat van de DR-leden.
Het financieel verslag ligt ter inzage bij de penningmeester.

Besteden van fondsen en vermogen;

De DR keert jaarlijks een leefbaarheidssubsidie uit aan
organisaties die projecten of activiteiten organiseren welke de leefbaarheid in ons dorp ten goede komen.
Het totale gereserveerde bedrag wordt dan verdeeld onder de aanvragers indien de projecten worden goedgekeurd door de DR.
Verder hebben we ook geld nodig voor het organiseren van projecten en onkosten van de DR.
De DR-leden krijgen een onkostenvergoeding van € 25,- en de leden van het dagelijks bestuur € 50,- per jaar.


Klik op deze link voor de balans en de staat van baten en lasten van afgelopen jaren.
Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing